Razmišljanje van okvira

Kreativno razmišljanje van uobičajenih uzoraka i modela može samo pridonijeti boljem funkcioniranju i međuljudskim odonsima u vašoj okolini

Razmišljanje izvan okvira je radionica osmišljena kroz format znanstvenog istraživanja i koja polaznicima pomaže da na kreativan način postave bitna pitanja s kojima se suočavaju u tvrtci ili organizaciji u kojoj rade. Sudionici koji su, i mentalno i fizički, izmješteni iz radne svakodnevice u ovakvom će jedinstvenom formatu pristupiti ovim temama na drugačiji način.


Naš voditelj iskusan je mentor na radionicama, dobro poznaje međuljudsku komunikaciju, kao i komunikaciju unutar grupa. Poznaje uspješne metode za rješavanje sukoba, kao i funkcioniranje znanstvenih skupina i laboratorija. 


Svrha ove radionice je da polaznicima bude izazovna i na fizičkoj i na mentalnoj razini, s posebno pripremljenim i prilagođenim aktivnostima i igrama koje se temelje na interdisciplinarnoj znanstvenoj komunikaciji unutar istraživačke zajednice. Na taj se način polaznike navodi da razmišljaju van zadanih okvira, da slušaju, razmjenjuju ideje, da shvate dinamiku zajednice i razviju međusobnu toleranciju. Ta je dinamika vidljiva i mjerljiva te karakterizira uspješne timove, one koji su kreativni, energični i angažirani. Stvorena je da mijenja stavove, potiče timski duh i uključuje alate i strategije koje polaznici mogu koristiti i u svakodnevnom radu.

Aktivnosti:

 • Izgradnja nestabilne strukture
  Ciljevi: Razvijanje dijaloga, osmišljavanje strategija, učenje iz pogrešaka, rješavanje problema
 • Skakutave loptice
  Ciljevi: Zabava, razumijevanje bitnosti uloga i odgovornosti unutar grupe
 • Možete li izbrojati?
  Ciljevi: Opažanje i nagađanje, razvijanje tolerancije, vježbanje pažnje, razmišljanje izvan okvira
 • Zagonetna kutija
  Ciljevi: Eksperiment, dijalog, razumijevanje
 • Razvoj prototipa
  Ciljevi: Vježbanje motoričkih vještina, izgradnja, igra i istraživanje

Ciljevi:

 • strateška komunikacija
 • razvoj izvrsnosti
 • stimuliranje kreativnosti
 • poticanje aktivne participacije
 • buđenje entuzijazma
 • unaprjeđenje komunikacije
 • kreativno rješavanje problema
 • poticanje rješavanja problema
 • istraživanje znanstvenog pristupa

Trajanje:

2-3h

Cijena:

 • na upit
Kontakt