Kontakt

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte

Minuta dvije za usluge d.o.o.

Palmotićeva 29
Zagreb 10000 - HR
nives@minutadvije.hr
info@minutadvije.hr
+385 (0)1 5614 698
+385 (0)91 2012456

Tvrtka je upisana u Trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080675569

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Žiro račun: Erste&Steiermerkische bank: 2402006- 1005338968

OIB: 29741046377

Članovi uprave: Nives Borko i Martina Vrdoljak Ranilović

Member of International Concierge and Lifestyle Management Association