Theatre in Education

Praktična primjena kazališnih metoda u procesu brušenja komunikacijskih vještina

“Theatre in Education” je edukacijska metoda kojom se kazališnim tehnikama na veoma praktičan način osvještavaju vještine nužne kako u poslovnoj, tako i privatnoj komunikaciji. Minuciozno opažanje, aktivno slušanje, jasno izražavanje i multitasking samo su neke od soft skillova, odnosno komunikacijskih vještina koje se bruse u radionici.
Poznato je da svatko najbolje uči iz vlastitog iskustva metodom “na vlastitoj koži”, ali nismo svi u mogućnosti doživjeti ama baš svaku situaciju i iskustveno doživjeti ono o čemu se radi. Uživljavajući se u razne uloge, a pod stručnim vodstvom kazališnog pedagoga, sudionici radionice ulaze u nove poslovne situacije s mogućnošću pogreške koje ih poslovno neće skupo stajati.
Zbog izvrsnih rezultata koji se postižu ovom metodologijom, sve više tvrtki se odlučuje za ovaj vid edukacije svojih zaposlenika, posebice onih koji su u svakodnevnom kontaktu s klijentima. Ova metoda vrlo je popularna i kod samih sudionika, jer se kroz igru i na zabavan način stječu nova iskustva i spoznaje, a  one im uvelike pomažu u svladavanju stresnih poslovnih situacija.

Struktura:

1. Kazališne vježbe


Zagrijavanje
osvještavanje prostora u kojem se nalazimo, osoba koje nas okružuju te samih sebe
uspostavljanje kohezije među sudionicima, te odnosa s edukatorom


Predstavljanje 
na vlastitim i tuđim primjerima osvijestiti mane i kvalitete pojedinih situacija pozdravljanja i predstavljanja
percipiranje samoga sebe i načina na koji me drugi vide, te važnosti prvog dojma za daljnju komunikaciju


Virusna ili umetnuta rečenica 
preokretanje već riješene situacije u svoju korist, aktivno slušanje, vođenje razgovora
kroz opažanje, ispitivanje vlastitog stila komunikacije i vježbanje strukturirano feedbacka


Stolac pod pritiskom 
pronalaženje nekoliko načina riješavanja "multitasking" situacija
biranje prioriteta, preuzimanje odgovornosti, samokontrola


U tuđim cipelama 
igranje uloga koje su suprotne ulogama koje imamo u životu (manager ⇒ kupac; majka ⇒ dijete)
razvijanje empatije ("Walking in other people's shoes"), osvještavanje pogrešaka na "vlastitoj koži"

 

2. Primjena vježbi na konkretne poslovne situacije
U drugom dijelu radionice se bavimo isključivo situacijama iz radnog okruženja sudionika te se primjenjuju tehnike i alati iz prvog dijela radionice. 
Konstruktivno postizanje konsenzusa među sudionicama, promatranje i usvajanje dobrih primjera i ponašanja iz radnje okoline.
Potaknuti razumijevanje važnosti vlastite karike, ali i uloge kolega u poslovnom lancu za što uspješnije dovršavanje poslovnih procesa.
Cilj ove dramske radionice je naći se u raznim ulogama zadane situacije, te razmatranja mogućih riješenja i epiloga.

Ciljevi:

 • fleksibilnosti tijela
 • glas: dikcija, glasnoća i modulacija
 • uživljavanje u ulogu, zamjena uloga
 • slušanje sugovornika
 • harmonija tijela i glasa u zadanoj situaciji (licem u lice)
 • primanje informacije: ritam i fluidnost glasa, struktura poruke
 • samopuzdanje: osobna/ profesionalna distanca, kontrola emocija
 • učinkovitija komunikacija i uspješnija interakcija među odjelima
 • učinkovitija vertikalna i horizontalna komunikacija (pravovremena i dobronamjerna informacija)
 • djelotvornija i neposrednija komunikacija zaposlenika prema nadređenima/upravi (I obrnuto!)
 • uspješno prezentiranje sebe i imidža tvrtke u skladu s postavljenom vizijom i misijom
 • pronalaženje kreativnih riješenja i pristupa svakodnevnim poslovnim situacijama kako u individualnom tako i u timskom radu
 • rad na izgradnji odnosa među pojedincima unutar konteksta poslovne okoline, u svrhu boljeg razumijevanja i uvažavanja stavova i mišljenja drugih sudionika u svim oblicima interakcije, te postizanja konstruktivne suradnje

Trajanje:

 • 6h

Broj sudionika:

 • min 12; max 20

Cijena:

 • na upit
Kontakt