Privlačite li organizacijskom kulturom svoje tvrtke prave ljude?

Organizacijska kultura je ono čime ćete privući uspješne i sretne zaposlenike.

Kako organzacijsku kulturu uskladiti s trenutnim trendovima u poslovanju ili kako je prilagoditi promjenama u strukturi organizacije, bilo da je riječ o promjeni vlasništa ili spajanju, naučit ćete na ovoj radionici. Radionica također služi onima koji već toliko dugo vremena rade unutar iste organizacije da su zapravo izgubili jasnu viziju i temeljne ciljeve tvrtke u kojoj rade. 

Odražava li postojeća organizacijska kultura identitet vaše tvrtke na način na koji želite biti percipirani i prepoznati? Kultura se ne gradi u jedan dan, pogotovo ne za vrijeme happy houra, već je razvoj kulture organizacije dugotrajan proces, ukorijenjen duboko unutar temeljnih postavki filozofije tvrtke. 

Organizacijska kultura bi trebala biti onaj čimbenik kojim ćete privući profesionalce i članove tima motivirane da doprinose profitabilnosti tvrtke.  

 

Kako će izgledati radionica? 

Nakon aktualiziranja pojma organizacijske kulture kroz različite primjere, kao osvještavanja njene prisutnosti i važnosti utjecaja, sudionike ćemo potaknuti na prepoznavanje osnovnih, vidljivih elemenata organizacijske kulture tvrtke u kojoj rade i koji se lako mogu razaznati. 

Ovo su osnovni elementi od kojih je izgrađena organizacijska kultura tvrtke: 

 • struktura (od fizičke do organizacijske koja se tiče samog ustroja tvrtke) 
 • jezik, običaji i rituali
 • legende

Svi ovi svjesni elementi su upravo posljedica vrijednosti, normi i vjerovanja koje zaposlenici dijele i koje je potrebno sagledati kako bi prepoznala postojeća pozitivna uporišta. 

Kako se radi o velikoj organizaciji, prirodno je da postoje i neke supkulture unutar različitih područja djelovanja ili odjela. 

Kakav je njihov doprinos? Djeluju li tako da osvježavaju atmosferu, unose konstruktivne novine ili su možda njihove vrijednosti suprotne onima organizacijske kulture? 

Polaznici će timskim radom na radionici sami dati odgovor na upravo postavljena pitanja. 

Prostor unaprjeđenja i preuzimanja odgovornosti za utjecaj koji sudionici imaju (kao pojedinci i timovi) biti će otvoren kroz diskusiju, zadatke i dijeljenje praktičnih ideja.    

 

Ciljevi treninga: 

 1. osvijestiti postojanje organizacijske kulture i njenog djelovanja na odnose i poslovnu klimu
 2. potaknuti sudionike na preispitivanje postojećih pozitivnih vijednosti u organizaciji
 3. stjecanje (samo)uvida o tome kako pojedinci/odjeli doprinose razvoju pozitivnih, a kako možda negativnih elemenata organizacijske kulture
 4. aktivirati osobnu odgovornost za doprinos organizacijskoj kulturi

 

Metode rada:

 • diskusije
 • manje plenarne cjeline
 • rad u malim grupama na konkretnim izazovima te izvođenje prezentacija 

 

Strukturalni uvjeti:

 • sastanak prije treninga – konzultacija s naručiteljem oko bitnih elemenata organizacijske kulture
 • heterogena grupa - sudionici različite razine odgovornosti i iz različitih odjela (od 24 do max 40)
 • trajanje – 3 sata s pauzom
 • nakon treninga – feedback trenera s prijedlozima metoda za implementaciju

 

Tehnički uvjeti: 

 • velika dvorana s mogućnošću odvajanja u 4 grupe 
 • voditelj i kovoditelj

Voditelj: Ana-Marija Vidjak, coach i psiholog transakcijske analize

Cijena: na upit

 

Kontakt