Zadnji korak - božićne dekoracije!

Prvi je dojam bitan. Neka im bude žao otvoriti tako lijepo zapakirane darove.